Odisha Warriors

Priyanka Choudhary

60 Kg (W)

Deepak

52 Kg Men

Naman Tanwar

91 Kg Men

Md Ibrahim

57 Kg Men

Savita

51 Kg Women

Shiksha

51 Kg Women

Pramod Kumar (AIP)

69 Kg Men

Vanhlimpuia

75 Kg Men

Rahul Pasi

91 Kg Men

Sanya Negi

57 Kg Youth Women

Jakhongir Rakhmonov

69 Kg Men

Neelkamal Singh

75 Kg Men

Jasmine

57 Kg Youth Women

Manisha Moun

60 Kg Women

Jasurbek Latipov (USB)

52 Kg Men

Gaurav Solanki

57 Kg Men